Vox Box

0

DINA – ŽENA KOJA VOLI ŽIVOT

Ovo je priča o Dini Alić, aktivistici iz Konjica, i njenom udruženju žena 'Nera'. Dina i njene žene istinske su aktivistice. Djeluju kad je potrebno kako bi pomgle svojim sugrađanima. Ne ovise  projektima i ne čekaju na njih. Njihova misija veća je od toga. Autor: Asim...

0

Četiri godine Zejnine samoće

Zejna Elkaz iz sela Cvitović kraj Jajca prisjeća se da su tog 3.novembra 1992, nakon osvajanja sela, u komšinicinu kuću u kojoj se sklonilo sedam žena, došla dva mlada srpska vojnika. Ubacili su bombe među njih i otišli. Ona se sakrila u drugoj sobi te...

0

Kako registrovati nekretninu?

Ova kratki video spot pripremljen je za potrebe Udruženja žena Romkinja 'Bolja budućnost' iz Tuzle za projekat pomoći romskim zajednicama širom Bosne i Hercegovine pri registraciji njhovih nekretnina. Ovaj projekat pomogla je Svjetska banka sa svojim uredom u BiH.    ...

0

Film o 20 godina BBI banke

Kreativni tim 4KA je povodom 20-te godišnjice BBI banke pripremio promotivni film koji je bbavi historijatom ove finansijske instiitucije i njenim dosadašnjim uspjesima kao jedine koja na području Jugoisttočne Evrope nudi koncept islamskog bankarstva. Film je namijenjen za prezentaciju banke na međunarodnim tržištima. Film pogledajte...

0

Film ‘Romkinje prekidaju šutnju’

'Romkinje prekidaju šutnju' naziv je filma koji je Kreativni tim 4KA pripremio za Udruženje žena Romkinja 'Bolja budućnost' grada Tuzla, a uz podršku Evropske unije i organizacije UN Women. Film se bavi temom porodičnog nasilja nad Romkinjama u Kaknju i ispovijestima pet žena koje pričaju...

0

CARE – Odgovor na COVID 19

Kreativni tim 4KA  je krajem 2020-te godine za CARE International Balkanss pripremio jedan kratki film i tri viralna video spot za projekat koji je ova organizacija provela uz podršku Vlade Saavezne Republike Njemačke. Projekat je prredstavljao interventnu pomoć tokom pandemije korona virusa za najranjivije skupine...

0

Borba za mamografe u Tuzli

Prvi izvještaj za rubriku 'Reporter' koja je dio projekta FACE Plus koji se emituje u Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na FACE TV. Izvještaj se bavi tzv. karton revlucijom, kampanjom na društvenim mrežama grupe mladih aktivista koji se bave pravim žena za bolju zdravstvenu zaštitu...

0

Video za centar ‘Kuća duše’

Pogledajte prezentacijski video za novi holistički centar u Bosni i Hercegovini pod nazivom 'Kuća duše' koji pokreće holistička terapeutkinja iz Sarajeva Samira Čaušević. Video je snimio i montirao Asim Bešlija, producent. Kontakt: asim@beslija.ba...

0

Spot za Regionalnu antikorupcijsku inicijativu

Pogledajte spot koji je Kreativni tim 4KA pripremio za potrebe Regionalne antikorupcijske inicijative koju finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Video je pripremljen u saradnji sa mladima iz 10 zemalja šire regije gdje oni pojašnjavaju zašto treba prijaviti korupciju i zašto mladi ne smiju...

0

Film Agenda žena 2020

I u  periodu 2019/2020-ta primarna misija Fondacije za osnaživanje žena BiH ostala je da podrži žensku kreativnost. I to na način da ženama u lokalnim sredinama omogući podršku za njihove male biznise, ojača ih i otvori put za samostalan rad. Sve ovo kroz konkretnu podršku...