PR kampanje

Mreža ‘Brana’ – oporavak od poplava

U okviru projekta Mreže ‘BRANA’ bio sam PR koordinator mreže od 23 lokalne organizacija koje su radile monitoring oporavka od poplava i utroška sredstava za sanaciju šteta. Moja uloga je bila da pomognem lokalnim organizacijama da što bolje predstave svoj rad u javnosti, da im...

0

Koalicija ‘Pod lupom’ – nestranačko posmatranje izbora

Obavljao sam funkciju predstavnika za javnost čija je obaveza bila koordinacija komunikacija sa kompletnom javnošću uključujući medije, društvene mreže, mrežu loklanih koordinatora Koalicije zaduženih za medije, dogovaranje javnih nastupa u medijima te objavu sadržaja. Poseban dio angažmana odnosio se na kreiranje sadržaja kampanje za animiranje...