Četiri godine Zejnine samoće

Zejna Elkaz iz sela Cvitović kraj Jajca prisjeća se da su tog 3.novembra 1992, nakon osvajanja sela, u komšinicinu kuću u kojoj se sklonilo sedam žena, došla dva mlada srpska vojnika. Ubacili su bombe među njih i otišli. Ona se sakrila u drugoj sobi te je nakon eksplozije uspjela pobjeći. Među nastradalima bila je i njena majka.

Zejnina ratna priča trajala je od novembra 1992 do juna 1996. godine. Preeživjela je u šumskom brlogu imala je jedan jorgan, spužvu, vjerske knjige, sat i nešto garderobe, što je našla u ostacima kuća. Nosila je i po devetero čarapa ali su joj noge mrzle i tri puta zimi. Jela je što je mogla naći, uglavnom voće. Strah joj je bio najteži. I to od vojske koja je i mjesecima poslije masakra prolazila kroz selo. Životinja se nije bojala. Sa njima je, kaže, pričala.

Pogledajte ovu filmsku priču o ženi koja je četiri godine rata preživjela sama. Priča je emitovana u Centralnom dnevniku FACE televizije u okviru posebnog projekta FACE Plus.

AUTHOR: Asim Bešlija