Film o 20 godina BBI banke

Kreativni tim 4KA je povodom 20-te godišnjice BBI banke pripremio promotivni film koji je bbavi historijatom ove finansijske instiitucije i njenim dosadašnjim uspjesima kao jedine koja na području Jugoisttočne Evrope nudi koncept islamskog bankarstva. Film je namijenjen za prezentaciju banke na međunarodnim tržištima. Film pogledajte na sljedećem linku.

Producent – Asim Bešlija, snimatelj – Elmir Mulić, montaža i muzika – Edvin Buturović i grafički dizajn – Ivona Zarajović-Buturović.

AUTHOR: Asim Bešlija