CARE – Odgovor na COVID 19

Kreativni tim 4KA  je krajem 2020-te godine za CARE International Balkanss pripremio jedan kratki film i tri viralna video spot za projekat koji je ova organizacija provela uz podršku Vlade Saavezne Republike Njemačke. Projekat je prredstavljao interventnu pomoć tokom pandemije korona virusa za najranjivije skupine sttanoovništva u pet zemalja regije- Srbiji, Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori i BiH. Pomoć u hranim higijenskim paketima i za ekonomsku održivost, osigurana je za više od 50.000 ljudi u navedenim zemljama.

AUTHOR: Asim Bešlija