Borba za mamografe u Tuzli

Prvi izvještaj za rubriku ‘Reporter’ koja je dio projekta FACE Plus koji se emituje u Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na FACE TV. Izvještaj se bavi tzv. karton revlucijom, kampanjom na društvenim mrežama grupe mladih aktivista koji se bave pravim žena za bolju zdravstvenu zaštitu i osiguranje mamografa.

AUTHOR: Asim Bešlija