Spot za Regionalnu antikorupcijsku inicijativu

Pogledajte spot koji je Kreativni tim 4KA pripremio za potrebe Regionalne antikorupcijske inicijative koju finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Video je pripremljen u saradnji sa mladima iz 10 zemalja šire regije gdje oni pojašnjavaju zašto treba prijaviti korupciju i zašto mladi ne smiju biti tihi kada je korupcija u pitanju.

AUTHOR: Asim Bešlija