Film Agenda žena 2020

I u  periodu 2019/2020-ta primarna misija Fondacije za osnaživanje žena BiH ostala je da podrži žensku kreativnost. I to na način da ženama u lokalnim sredinama omogući podršku za njihove male biznise, ojača ih i otvori put za samostalan rad. Sve ovo kroz konkretnu podršku projektima malim organizacijama koje po različitim osnovama okupljaju žene širom Bosne i Hercegovine. Krajnji cilj je osnažiti žene kako bi same mogle ostvariti svoju ekonomsku nezavisnost i biti aktivan dio društva.

U okviru trogodišnjeg projekta koji finansira OAK fondacija iz Švicarske i administrativno podržava TRAG fondacija, ove godine podršku za svoje projekte dobilo je 11 organizacija.Podržane organizacije nalaze se u Sarajevu, Konjicu, Jablanici, Tuzli, na Palama, Oštroj Luci, Banjaluci, Rudom, Bijeljini i Bužimu. Sve organizacije ponudile su svoje male kreativne projekte kako bi aktivirale žene, uglavnom iz ruralnih dijelova, za borbu za njihova prava i unapređenje kvaliteta života.

Teme ovogodišnjih projekata bile su raznolike i odražavale su različite potrebe i interese žena – od klasičnog aktivizima i obrazovanja o političkim pravima i zakonskom okviru, preko različitih radionica o praktičnim znanjima za pravljenje proizvoda i njihov plasman, pa sve do organizacije lokalnih sajmova na kojima su žene izlagale i prodavale svoje radove, te imale priliku da ih prodaju i zarade svoj novac.

U nastavku pogledajte promotivni film Fondacije koji predstavlja aktivnosti ovih ženskih organizacija na terenu. Film je pripremio Kreativni tim 4KA – producent, Asim Bešlija; snimatelj, Elmir Mulić; montažer i autor muzike, Edvin Buturović; dizajn, Ivona Buturović; prevod, Damir Bešlija.

Kontakt: asim@beslija.ba

AUTHOR: Asim Bešlija