Film ‘Agenda 2020’

I u  periodu 2019/2020-ta primarna misija Fondacije za osnaživanje žena BiH ostala je da podrži žensku kreativnost. I to na način da ženama u lokalnim sredinama omogući podršku za njihove male biznise, ojača ih i otvori put za samostalan rad. Sve ovo kroz konkretnu podršku projektima malim organizacijama koje po različitim osnovama okupljaju žene širom Bosne i Hercegovine. Krajnji cilj je osnažiti žene kako bi same mogle ostvariti svoju ekonomsku nezavisnost i biti aktivan dio društva.

U okviru trogodišnjeg projekta koji finansira OAK fondacija iz Švicarske i administrativno podržava TRAG fondacija, ove godine podršku za svoje projekte dobilo je 11 organizacija. Njih dvije po 500 KM, a ostatak u iznosu od po 3000 KM. Podržane organizacije nalaze se u Sarajevu, Konjicu, Jablanici, Tuzli, na Palama, Oštroj Luci, Banjaluci, Rudom, Bijeljini i Bužimu. Sve organizacije ponudile su svoje male kreativne projekte kako bi aktivirale žene, uglavnom iz ruralnih dijelova, za borbu za njihova prava i unapređenje kvaliteta života.

Ovaj film govori upravo o tim projektima i borbi običnih žena da izgrade svoju bolju budućnost u izrazito nepovoljnim okolnostima koje ih okružuju. Film je producirao Kreativni tim 4KA : producent – Asim Bešlija, snimatelj – Elmir Mulić, montaža i muzika – Edvin Buturović, grafički dizajn – Ivona Zarahović-Buturović, prijevod – Damir Bešlija.

AUTHOR: Asim Bešlija