Agende žena u BiH 2019

Fondacija za osnaživanje žena Bosna i Hercegovina i u 2019-oj godini nastavila je sa projektom ekonomskog osnaživanja žena na cijeloj teritoriji zemlje. U ovoj godini 11 ženskih nevladinih organizacija dobilo je grantove za provođenje vlastitih agendi kojima su definisane potrebe žena u lokalnim sredinama.

Svaki od novčanih grantova bio je u prosječnoj vrijednosti od 2.300 KM, a organizacije su ga iskoristile kako bi se pozabavile različitim aspektima osnaživanja žena – od pokretanja malih biznisa do osiguranja vještina kojima će žene po prvi put moći samostalno da zarađuju.

Organizacije koje su finansirane dolaze iz Sarajeva, Tuzle, Banjaluke, Zavidovića, Modriče, Kalesije, Bosanske Krupe, Skelana, Trebinja i Kaknja. Radi se uglavnom o organizacijama koje nisu poznate, koje grade svoje kapacitete i koje rade direktno sa ženama na terenu odnosno najčešće su jedina mjesta na kojim žene mogu dobiti znanje i novčanu podršku za vlastito osnaživanje.

Sve donose različite priče i projekte kojima su nastojale da motiviraju žene da aktivnije počnu raditi same za sebe. Ovaj jedinstveni projekat agendi koji provodi Fondacija za osnaživanje žena do sada je mnogim ženama bio prvi životni iskorak ka malom poduzetništvu i samostalnosti, a takvi primjeri zabilježeni su i tokom 2019-te godine. U nastavku pogledajte priče o njihovim uspjesima u filmu koji Fondacija priprema svake godine uz podršku Kreativnog tima 4KA.

AUTHOR: Asim Bešlija