Agenda 2018: Žene kreiraju radna mjesta

Film ‘Agenda 2018: Žene kreiraju radna mjesta’ govori o projektu ‘Agenda’ posvećenom jačanju prava marginaliziranih žena u BiH kroz borbu protiv siromaštva koji već nekoliko godina provodi Fondacija za osnaživanje žena BiH.

Projekat je okupio 11 ženskih nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine koje se na lokalnom nivou bore za unapređenje položaja žena odnosno ženskih ljudskih prava, a koje su i same u svom radu marginalizirane i nemaju nikakvu podršku. Svaka od organizacija napravila je vlastitu agendu odnosno dokument u kojem su identificirane potrebe žena za ekonomskim osnaživanjem.

Organizacije su svim zainteresiranim ženama organizirale niz različitih radionica na kojima su stekle vještine putem kojih mogu pokrenuti vlastite poslove i početi zarađivati, ali su im dodijelile i novčana sredstva za kupovinu repro materijala za predmete kućne radinosti i sjemena za poljoprivredu. Svaka organizacija je za vlastiti projekat od Fondacije dobila podršku od po 2.000 KM.

Sve organizacije u svojim sredinama igraju ključnu ulogu za život najranjivijih kategorija žena, poput Dnevnog centra ‘Leptir’ iz Srebrenice koji je jedino mjesto okupljanja i podrške ženama sa invaliditetom i majkama djece sa poteškoćama u razvoju.

U ovom filmu sabrana su svjedočanstva žena o njihovim životnim bitkama i nastojanjima da se izdignu iznad njih kroz ekonomsko osnaživanje.

Film je producirao Kreativni tim 4KA (Asim Bešlija – glavni producent, Elmir Mulić – kamera, Edvin Buturović – muzika i montaža i Ivona-Zarahović-Buturović, dizajn)

Ugodno gledanje!

AUTHOR: Asim Bešlija