Sačuvano u hercegovačkom kamenu

AUTHOR: Asim Bešlija