VIDEO: Romski medijatori u Bosni i Hercegovini

ROMED program u BiH započet je 2013.godine. Namijenjen je efikasnijem rješavanju problema romske populacije kroz bolju komunikaciju sa vladinim institucijama. Za ovu svrhu trenirani su medijatori koji posreduju u komunikaciji i ubrzavaju rješavanje konkretnih problema

Romalen centar u Kaknju postoji više od 10 godina i izrastao je u vodeću organizacija među 30 ostalih sa područja četiri kantona koje čine Resurni centar Kakanj. Romalen je i centralna organizacija za provedbu programa ROMED u BiH, koji je inicijativa Vijeća Evrope a realizira se uz podršku Evropske Komisije i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

U nastavku pogledajte kratki film koji govori o radu romskih medijatora odnosno tome kako su uspjeli unaprijediti živote romske populacije u Bosni i Hercegovini. Film je rađen za potrebe ROMED programa.

AUTHOR: Asim Bešlija