Video serijal ‘Ko se boji korupcije još?’

‘Ko se boji korupcije još? Mi ne!’ naziv je video serijala nastalog u produkciji Udruženja INFOHOUSE iz Sarajeva, a koji se bavi pojmovima korupcije za uzraste od predškolskog do srednje škole. Serijal je dio napora da se u škole u BiH uvede antikorupcijsko obrazovanje, a bit će od pomoći nastavnom osoblju kako bi učenicima moglo na najjednostavniji način pojasniti koje to radnje predstavljaju korupciju odnosno ta bi trebali izbjegavati u životu. Svaka od četiri epizode serijala prilagođena je uzrastu na koji se odnosi i na vizuelno interesantan način predstavlja situacije u kojima se učenici mogu susresti sa korupcijom.

Ovaj serijal dio je projekta ‘Ko se boji korupcije još? Mi ne!’ koji se realizira na području cijele Bosne i Hercegovine. U okviru projekta napravljen je poseban kurikulum ‘Etika i antikorupcija’ koji je u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u primjeni od školske 2016/2017.godine. Edukacijom o etici i antikorupciji osnažuje se obrazovanje učenika o jednoj od ključnih oblasti života, razvija se antikorupcijska svijest i učenici se upoznaju sa pojmovima prevare, mita, podmićivanja, iznude, kupovine povlastica’.

Serijal je pripremljen uz podršku Ambasade SAD-a u BiH i do sada je emitiran na BHT1, a vi ga možete pogledati na zvaničnom youtube kanalu Udruženja INFOHOUSE.

Autor serijala je Asim Bešlija, snimatelj Elmir Mulić, a kompletan grafički dizajn i montažu potpisuje Edvin Buturović.

AUTHOR: Asim Bešlija