Jačanje položaja žena: pogledajte film ‘Agenda 2017’

U 2017. godini, Fondacija za osnaživanje žena je  sa 10 ženskih  organizacija,  koje se bave ženskim ljudskim pravima u manjim sredinama, održala radionicu pod nazivom “Odnosi sa javnošću i inicijative u lokalnoj zajednici – od promocije do kampanje”. Nakon radionice svih deset organizacija su dobile finansijsku  podršku  za organiziranje kampanja/inicijativa koje su osmišljene tokom treninga.

Film “AGENDA II  ŽENA U BIH” sadrži priče 4 (četiri ) organizacije iz BiH koje kroz iskrene razgovore govore o stvarnom životu i stvarnim potrebama žena iz ruralnih područja, žena koje se suočavaju sa nasiljem, žena koje kroz obrazovanje žele doći do svojih prava. 

Film je rađen u produkciji Fondacije za osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini. Autor filma je Asim Bešlija, snimatelj Elmir Mulić, dok montažu i grafičku obradu potpisuje Edvin Buturović.

AUTHOR: Asim Bešlija